Ceník dle vyhlášky

Sazebník znalce pro státní orgány, státní zástupce, policii ČR apod.

Ceny znaleckých posudků jsou upraveny Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1967 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Ceny znaleckých posudků pro občany a organizace

Cena písemného znaleckého posudku je závislá od složitosti a pracnosti splnění znaleckého úkolu. Ceny jsou smluvní a znalec si vyhrazuje právo individuální kalkulace v každém obchodním případě.

 

 

 

 

Potřebujete služby v těchto oblastech?

 • ocenění nemovitosti v rámci dědického řízení
 • ocenění nemovitosti při prodeji
 • znát tržní cenu Vaší firmy
 • máte problém se stavbou, vyskytují se vady a nedodělky  
 • najali jste si nekvalitní stavební firmu a potřebujete podklady pro advokáta
 • prodáváte nebo kupujete nemovitost a potřebujete provést technické prověření nemovitosti

Kdy je znalecký posudek zapotřebí?

Znalecký posudek se uplatňuje především:

 • v trestním řízení
 • v občanskoprávním řízení
 • v obchodních věcech

 

Znalecký posudek se zpracovává za účelem

 • daně z převodu nemovitostí a darovací daně
 • dědické řízení
 • majetkové vypořádání
 • stanovení obvyklé ceny nájemného
 • stanovení ceny obvyklé nemovitostí
 • stanovení hodnoty věcného břemene
 • vkladu nemovitostí do účetnictví firmy
 • nepeněžitého vkladu do firem
 • dělení společného jmění manželů
 • dělení podílového spoluvlastnictví
 • reálné dělení nemovitostí
 • veřejné dražby nemovitosti  
 • ocenění provedených stavebních prací
 • pro vlastní potřebu objednavatele