Soudní znalec, Trutnov
Dipl. Ing. Tomáš Voborník

Rozhodl jsem se zřídit internetové stránky, abych nabídl své služby jako autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a jako soudní znalec z oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady nemovitostí a se specializací oceňování podniků, z oboru stavebnictví - odvětví stavby obytné a průmyslové.

Nabízím posudky pro státní orgány - policii ČR, soudy v občanskoprávním řízení, orgány státní správy a samosprávy, ostatní právnické osoby, podnikatele, fyzické osoby vykonávající samostatně výdělečnou činnost a občany. Služba pro klienty před realitním obchodem - technické prověření a zhodnocení nemovitostí před nákupem nebo prodejem.

Doufám, že má nabídka bude pro Vás přínosem

Potřebujete služby v těchto oblastech?

 • ocenění nemovitosti v rámci dědického řízení
 • ocenění nemovitosti při prodeji
 • znát tržní cenu Vaší firmy
 • máte problém se stavbou, vyskytují se vady a nedodělky  
 • najali jste si nekvalitní stavební firmu a potřebujete podklady pro advokáta
 • prodáváte nebo kupujete nemovitost a potřebujete provést technické prověření nemovitosti

Kdy je znalecký posudek zapotřebí?

Znalecký posudek se uplatňuje především:

 • v trestním řízení
 • v občanskoprávním řízení
 • v obchodních věcech

 

Znalecký posudek se zpracovává za účelem

 • daně z převodu nemovitostí a darovací daně
 • dědické řízení
 • majetkové vypořádání
 • stanovení obvyklé ceny nájemného
 • stanovení ceny obvyklé nemovitostí
 • stanovení hodnoty věcného břemene
 • vkladu nemovitostí do účetnictví firmy
 • nepeněžitého vkladu do firem
 • dělení společného jmění manželů
 • dělení podílového spoluvlastnictví
 • reálné dělení nemovitostí
 • veřejné dražby nemovitosti  
 • ocenění provedených stavebních prací
 • pro vlastní potřebu objednavatele